Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

fuckitallagain
Zawsze próbowałem znaleźć jakąś dziurę w całym, teraz walczę, żeby szukać całości wśród dziur.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromblueinsane blueinsane viawhoisjimmy whoisjimmy
0894 7147 500


Shirin Neshat with Sussan Deyhim
Logic of the Birds
2001

Reposted fromimaddgine imaddgine viawhoisjimmy whoisjimmy

June 24 2015

fuckitallagain
fuckitallagain
fuckitallagain
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viainpassing inpassing

June 14 2015

fuckitallagain
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
fuckitallagain
fuckitallagain
3538 808f 500
Haśka.
Reposted fromoutcat outcat viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
fuckitallagain
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
fuckitallagain

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
fuckitallagain
The way this photo is done. Like. Technically. Wow.

May 18 2015

6932 dbff
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
8176 ae07
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
7347 619f
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

May 17 2015

fuckitallagain
Obojętność jest najgorsza ze wszystkich uczuć. Wyprana z emocji. Kiedy nadchodzi, wiadomo, że związek chyli się ku ruinie. Już lepsza jest nienawiść, która pali niczym pokrzywa, pozostawiając po sobie wielkie, czerwone bąble. Obojętność nie przynosi nic. Obojętność niczym rdza, która pokonuje nawet najsolidniejsze konstrukcje. Wżera się w nie, krusząc podpory. Wszystko się rozpada. Korozja.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
5498 e2df
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
fuckitallagain
Relacje damsko-męskie nie zostały stworzone po to, by być dla kobiety źródłem nieszczęścia, katorgą, drogą przez mękę i kołchozem domowym. Kobieta ma być dla swojego faceta priorytetem, pępkiem świata i królewną. Ma być świętością, a nie chłopcem do bicia, sprzątaczką, praczką czy drugą mamusią.
fuckitallagain
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
fuckitallagain
dlaczego jesteś taka obca, dlaczego nie w moim łóżku
palisz tej nocy papierosa za papierosem?
— Jacek Podsiadło
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
fuckitallagain
Chociaż może jeszcze więcej racji tkwi w zwykłej, ludzkiej prawdzie - im więcej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl